วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2553

เยี่ยมสวนเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ลุงบุญชอบ เอมอิ่ม จ.สุโขทัย

สวนบุญชอบ เอมอิ่ม แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในลักษณะสวนไม้ผลผสมผสาน ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของกรมการศึกษานอกโรงเรียน นักท่องเที่ยวสามารถชมและชิมผลไม้ได้จากสวนอย่างจุใจ ผลไม้ที่มีชื่อเสียงของสวนนี้ คือ มะปราง และมะยงชิด ซึ่งจะให้ผลในระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ กิจกรรมท่องเที่ยวประกอบด้วย รับฟังบรรยายเกี่ยวกับการดำเนินงานของสวน หลังจากนั้น นักท่องเที่ยวจะได้ชมพรรณไม้ การจัดสวนและวิธีการปลูกไม้ผลต่างๆท่ามกลางบรรยากาศร่มรื่น แวะชิมผลไม้ในสวน (เฉพาะในฤดูกาล)
การเดินทาง จากตัวเมืองสวรรคโลกใช้ทางหลวงหมายเลข 101 อ.สวรรคโลก-อ.ศรีสำโรง ระหว่าง กม.9-10 เลี้ยวซ้ายตามทางแยกไปวัดกรงทองประมาณ 2.5 กม. สวนบุญชอบ เอมอิ่ม จะอยู่ซ้ายมือ

สอบถาม สวนบุญชอบ เอมอิ่ม โทร.081-8881739 และ 081-8884639

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น