วันศุกร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2553

การปลูกข้าวแบบนาโยน


นาโยน คืออะไร ?
นาโยน หรือ การปลูกข้าวแบบโยนกล้า (parachute) เป็นการทำนาแบบใหม่ที่เป็นการผสมผสานกันระหว่างนาดำ กับนาหว่านน้ำตม เป็นวิธีการโยนตุ้มต้นกล้าที่เพาะไว้แล้วลงในแปลง ซึ่งสามารถนำมาใช้แทนการถอนกล้าปักดำด้วยแรงงานคน และการปักดำด้วยเครื่องได้ เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่า แต่ได้ผลผลิตไม่แตกต่างจากการปักดำด้วยเครื่อง หรือด้วยคน หรือการหว่านน้ำตม ที่สำคัญ คือสามารถควบคุมวัชพืชโดยเฉพาะข้าววัชพืชที่กำลังระบาดอย่างรุนแรงได้ผลเป็นอย่างดี นอกจากนั้นยังเป็นการช่วยลดปริมาณการใช้เมล็ดพันธุ์ และสารเคมีกำจัดวัชพืชลง

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ หาญวงษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่พิษณุโลก

ที่ติดต่อ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่พิษณุโลก ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 055-298438-39 โทรสาร 055-298440 มือถือ 084-6185733

วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2553

กลุ่มศิลปะประดิษฐ์ตำบลท้อแท้ บ้านท่าช้าง จ.พิษณุโลก


นางน้ำเชี่ยว มากศรทรง
กลุ่มศิลปะประดิษฐ์ตำบลท้อแท้
19 ม.2 บ้านท่าช้าง ต.ท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
โทร.055-291541 , 081-6053268

วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2553

ฟาร์มเส้นทางเห็ด จังหวัดพิษณุโลก

ฟาร์มเส้นทางเห็ด ที่อยู่ 193 หมู่ 11 พิษณุโลก-บางระกำ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ให้ความรู้เแนวทางการสร้างอาชีพจากเห็ด การแปรรูปอาหารจากเห็ด การผลิตเห็ดเพื่อการค้า การเตรียมก้อนเชื้อเห็ด

สอบถามและลงทะเบียนอบรมฟรี ติดต่อ คุณรุ่งทิวา อันตรเสน โทรศัพท์ 055-333204 มือถือ 081-9715155 อีเมล์ : antypot@thaimail.com

วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2553

เยี่ยมสวนเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ลุงบุญชอบ เอมอิ่ม จ.สุโขทัย

สวนบุญชอบ เอมอิ่ม แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในลักษณะสวนไม้ผลผสมผสาน ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของกรมการศึกษานอกโรงเรียน นักท่องเที่ยวสามารถชมและชิมผลไม้ได้จากสวนอย่างจุใจ ผลไม้ที่มีชื่อเสียงของสวนนี้ คือ มะปราง และมะยงชิด ซึ่งจะให้ผลในระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ กิจกรรมท่องเที่ยวประกอบด้วย รับฟังบรรยายเกี่ยวกับการดำเนินงานของสวน หลังจากนั้น นักท่องเที่ยวจะได้ชมพรรณไม้ การจัดสวนและวิธีการปลูกไม้ผลต่างๆท่ามกลางบรรยากาศร่มรื่น แวะชิมผลไม้ในสวน (เฉพาะในฤดูกาล)
การเดินทาง จากตัวเมืองสวรรคโลกใช้ทางหลวงหมายเลข 101 อ.สวรรคโลก-อ.ศรีสำโรง ระหว่าง กม.9-10 เลี้ยวซ้ายตามทางแยกไปวัดกรงทองประมาณ 2.5 กม. สวนบุญชอบ เอมอิ่ม จะอยู่ซ้ายมือ

สอบถาม สวนบุญชอบ เอมอิ่ม โทร.081-8881739 และ 081-8884639